Make your own free website on Tripod.com

B FIT Coffee and B FIT Cleanse MALAYSIA

B-FIT Coffee Unique Features

Introduction//Pengenalan | About Me | B FIT Cleanse | B FIT Coffee | WHO 5 DON'T's | B FIT Coffee: Product Features//Ciri-Ciri Produk | B FIT Coffee: Slimming Effects//Kesan Pelangsingan | Important Notes//Maklumat Penting | Consumption Recommendation//Cadangan Penggunaan | Positive Reactions//Reaksi Positif | Pricing//Harga | FAQ//Maklumat Bantuan

Enter subhead content here

8 UNIQUE FEATURES

1.       Water draining and detoxifying: effectively solving lower body obesity problems, excreting excessive fatty substances and toxins out of the body.

2.       Blockade of heat energy: effectively blocking 50% heat absorption

3.       Fat burning: stabilizing blood sugar and cholesterol content, increasing rate of metabolism and burning of fats, reducing formation of stubborn fat

4.       Blocking carbohydrates: effectively blocking absorption of carbohydrates by human body, preventing formation of sugar from unconsumed carbohydrates in human body that causing excessive fats.

5.       Blocking sugar: contain unique ‘sugar-dissolving content” to reduce excessive absorption of sugar.

6.       Controlling appetite: able to suppress appetite, reduce absorption of heat energy.

7.       Strengthening muscular elasticity: able to effectively help in growing lean muscles, increasing muscular structure, strengthening muscular density and elasticity.

8.       Contain balance nutrients: ensuring the body receive balance of nutrients while undergoing losing weight

Bahasa Melayu translation.
 
8 CIRI-CIRI UNIK
1. Penyaliran air dan menyahtoksikkan: berkesan untuk penyelesaian kegemukan tubuh bahagian rendah (pinggang ke bawah), mengumuhkan lemak yang berlebihan dan bahan-bahan toksin dari badan.
2. Sekatan bagi tenaga haba: berkesan menyekat 50% penyerapan haba
3. Pembakaran lemak: menstabilkan kandungan gula dalam darah dan kandungan kolesterol, meningkatkan kadar metabolisme dan pembakaran lemak serta mengurangkan pembentukan lemak.
4. Menyekat karbohidrat: berkesan menyekat penyerapan karbohidrat oleh badan manusia, mencegah pembentukan gula daripada karbohidrat yang tidak diproses oleh badan manusia yang menyebabkan lebihan lemak dalam badan.
5. Menyekat gula: mengandungi 'bahan meleburkan gula" sejenis bahan unik yang mengurangkan penyerapan gula berlebihan.
6. Mengawal selera: dapat untuk mengawal selera serta mengurangkan penyerapan tenaga haba.
7. Memperkukuhkan keanjalan otot:  berkesan untuk membantu dalam pertumbuhan otot baru, menambah struktur otot sediada dan memperkukuhkan ketumpatan dan keanjalan otot.
8. Mengandungi nutrisi seimbang: memastikan badan menerima nutrisi seimbang semasa menghilangkan berat berlebihan.